HÌNH THỨC VẬN CHUYỂN VỚI ĐƠN HÀNG LẺ

Khách hàng tại Hà Nội

  • Miễn phí vận chuyển với đơn hàng từ 500.000đ trở lên (Bán kính 10km tính từ cửa hàng và 5.000đ/km từ cây số tiếp theo)
  • Tính phí vận chuyển 30.000đ/ 5km đầu tiên, 5.000đ/ km tiếp theo

Khách hàng ở các tỉnh khác

  • Miễn phí vận chuyển từ cửa hàng tới cơ sở vận chuyển (Bưu điện)

HÌNH THỨC VẬN CHUYỂN VỚI ĐƠN HÀNG SỈ

Khách hàng tại Hà Nội

  • Miễn phí vận chuyển hoàn toàn với đơn hàng từ hóa đơn 500.000đ trở lên

Khách hàng ở các tỉnh khác

  • Miễn phí vận chuyển từ cửa hàng tới cơ sở vận chuyển (Bưu điện, bến xe v.v)