Vihaba tham gia thực hiện dự án cung cấp máy tính đồng bộ cho ngân hàng BIDV

Ngày 15/10/2019 vừa qua, Vihaba đã thực hiện hợp đồng dự án cung cấp hệ thống máy tính đồng bộ cho một số chi nhánh ngân hàng BIDV.

Trải qua nhiều dự án, uy tín, chất lượng và kinh nghiệm của đội ngũ nhân sự Vihaba ngày càng được khẳng định. Công ty hướng tới một sự hợp tác sâu rộng trong nhiều lĩnh vực, phục vụ nhiều khách hàng hơn nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *